Despre noi
 

Firma SC METRON SERV S.R.L a fost înființată în anul 1994 și are drept obiect de activitate serviciile de metrologie, respectiv verificări metrologice și etalonări pentru aparate de măsură și control, din vaste domenii de activitate .

Laboratorul de metrologie este autorizat pentru verificări metrologice și este atestat pentru etalonări de Biroul Român de Metrologie Legală, pe baza standardului ISO 17025: 2005. Atestatul laboratorului de metrologie al Metron Serv, acordat în temeiul art. 3, lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002, a fost conferit în urma expertizării laboratorului în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO CEI 17025:2005 ”Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și  etalonări”.

Laboratorul de metrologie este acreditat pentru etalonări de către organismul internațional de certificare RENAR, conform Certificatului de Acreditare nr. LE015. Laboratorul îndeplinește standardele SR EN ISO/CEI 17025:2005 și este competent să efectueze activități de etalonări, potrivit certificatului de acreditare. Conform acestui standard, sunt de mare importanță dotările laboratorului și calificarea personalului.

În anul 2011, firma SC METRON SERV s.r.l a implementat un proiect de modernizare și dotare, prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (Regio), Axa prioritară 4 “Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenție 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Proiectul a susținut utilizarea de noi tehnologii din domeniul metrologic, astfel încât să se asigure dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor Metron Serv prin achiziționarea de echipamente utilizate în domeniul metrologic și IT&C .

Principiile laboratorului de etalonări METRON SERV sunt :

-Calitate – dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea eficacităţii propriului sistem de calitate.
-Profesionalism – competenţa tehnică, creşterea competivităţii personalului, integritatea laboratorului sunt doar câteva dintre elementele unui serviciu profesional.
– Independenţă – personalul laboratorului nu este supus nici unei presiuni interne sau externe privind luarea deciziilor asupra rezultatelor etalonărilor.
– Confidenţialitate – aplicarea unor politici şi proceduri care să asigure protecţia informaţiilor confidenţiale şi a drepturilor de proprietate ale clienţilor.

Personalul din cadrul laboratorului METRON SERV dețin competenţele necesare pentru a efectua etalonări în vaste domenii de activitate şi beneficiază periodic de pregătire profesională prin cursuri şi specializări.

Calitatea activităţilor din cadrul laboratorului este analizată printr-un sistem de evaluare periodic, în vederea identificării şi eliminării potenţialelor neconformităţi şi în scopul îmbunătăţirii activității.

Realizarea rapidă a comenzilor de etalonare este în beneficiul clientului, care nu va suferi perturbarea procesului de producție. În acest sens, oferim servicii de etalonări şi la sediul clientului, în numeroase domenii de măsurare.

Determinarea perioadei de reetalonare este la latitudinea fiecărui utilizator de echipamente de măsură şi depinde de o serie de factori importanţi:

- riscul ca un aparat de măsurare să depăşească limita maximă a erorii admise când se află în uz;

- frecvenţa şi condiţiile de utilizare;

- tendinţa de uzură şi derivă;

-  caracteristicile tehnice ale aparatului;

- incertitudinea de măsurare declarată de laborator;

- recomandarea producătorului;

- cerințele clientului sau organismelor de evaluare.

Serviciile noastre

Verificari metrologice si etalonari sub acreditare RENAR si sub atestare BRML

 

Verificari metrologice

SC METRON SERV s.r.l   este autorizata sa efectueze urmatoarele tipuri de verificari metrologice:

verificare metrologica initiala (VI)

– verificare metrologica periodica (VP)

–  verificare metrologica dupa reparare (VR) ale mijloacelor de masurare.

Etalonari sub acreditare RENAR

Laboratorul de metrologie  SC  METRON SERV s.r.l  este recunoscut de organismele naţionale şi internaţionale în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005, fiind acreditat de Organismul Naţional de Acreditare din Romania – RENAR .

Standardele de calitate și reglementările tehnice din diverse domenii de activitate prevăd obligativitatea întreţinerii și etalonării echipamentelor de măsurare și testare utilizate. Managementul echipamentelor de măsurare și testare prin etalonarea lor periodică are un rol important în menținerea calității produselor sau a serviciilor realizate.

Etalonari sub atestare BRML

Laboratorul nostru este atestat pentru etalonări de către BRML și îndeplinește standardul în domeniu SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Standardele de calitate și reglementările tehnice din diverse domenii de activitate prevăd obligativitatea întreţinerii și etalonării echipamentelor de măsurare și testare utilizate. Managementul echipamentelor de măsurare și testare prin etalonarea lor periodică are un rol important în menținerea calității produselor sau a serviciilor realizate.

Verificare Cântare pod basculă

Verificarile metrologice sunt asigurate pe tot teritoriul tarii.
Laboratorul detine greutati etalon de 500 kg si 1000 kg si vagoneti etalon utilizati la verificarea metrologica a basculelor pod CF si a instalatiilor de cantarit in mers, vagoane de cale ferata – ICMV

Laboratorul detine 4 camioane dotate cu remorca si macara.