ETALONARI

Home / ETALONARI

Standardele de calitate și reglementările tehnice din diverse domenii de activitate prevăd obligativitatea întreţinerii și etalonării echipamentelor de măsurare și testare utilizate. Managementul echipamentelor de măsurare și testare prin etalonarea lor periodică are un rol important în menținerea calității produselor sau a serviciilor realizate.

Laboratorul de metrologie SC METRON SERV s.r.l este recunoscut de organismele naţionale şi internaţionale în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005, fiind acreditat de Organismul Naţional de Acreditare din Romania – RENAR .

Laboratorul nostru este atestat pentru etalonări de către organismul internațional de certificare BRML și îndeplinește standardul în domeniu SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Trasabilitatea măsurărilor este asigurată prin utilizarea etaloanelor şi echipamentelor de etalonare cu trasabilitate documentată la etaloanele naţionale ale României, sau la etaloanele internaţionale, care realizează unitatea de măsură în conformitate cu Sistemul Internațional de Unităţi SI.

Personal calificat şi competent. Specialiştii din cadrul laboratorului METRON SERV dețin competenţele necesare pentru a efectua etalonări în vaste domenii de activitate şi beneficiază periodic de pregătire profesională prin cursuri şi specializări.

Calitatea activităţilor din cadrul laboratorului este analizată printr-un sistem de evaluare periodic, în vederea identificării şi eliminării potenţialelor neconformităţi şi în scopul îmbunătăţirii activității.

Realizarea rapidă a comenzilor de etalonare este în beneficiul clientului, care nu va suferi perturbarea procesului de producție. În acest sens, oferim servicii de etalonări şi la sediul clientului, în numeroase domenii de măsurare.

Determinarea perioadei de reetalonare este la latitudinea fiecărui utilizator de echipamente de măsură şi depinde de o serie de factori importanţi:

– riscul ca un aparat de măsurare să depăşească limita maximă a erorii admise când se află în uz;

– frecvenţa şi condiţiile de utilizare;

– tendinţa de uzură şi derivă;

– caracteristicile tehnice ale aparatului;

– incertitudinea de măsurare declarată de laborator;

– recomandarea producătorului;

– cerințele clientului sau organismelor de evaluare.