Laborator de metrologie

Firma SC METRON SERV SRL a fost înființată în anul 1994 și are drept obiect de activitate serviciile de metrologie, respectiv verificări metrologice și etalonări pentru aparate de măsură și control, din vaste domenii de activitate .

Laboratorul de metrologie este autorizat pentru verificări metrologice și este atestat pentru etalonări de Biroul Român de Metrologie Legală, pe baza standardului ISO 17025: 2005. Atestatul laboratorului de metrologie al Metron Serv, acordat în temeiul art. 3, lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002, a fost conferit în urma expertizării laboratorului în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO CEI 17025:2005 ”Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”.

Laboratorul de metrologie este acreditat pentru etalonări de către organismul internațional de certificare RENAR, conform Certificatului de Acreditare nr. LE015. Laboratorul îndeplinește standardele SR EN ISO/CEI 17025:2005 și este competent să efectueze activități de etalonări, potrivit certificatului de acreditare. Conform acestui standard, sunt de mare importanță dotările laboratorului și calificarea personalului.

În anul 2011, firma SC METRON SERV SRL a implementat un proiect de modernizare și dotare, prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 (Regio), Axa prioritară 4 “Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenție 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Proiectul a susținut utilizarea de noi tehnologii din domeniul metrologic, astfel încât să se asigure dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor Metron Serv prin achiziționarea de echipamente utilizate în domeniul metrologic și IT&C astfel:
– Greutăți etalon cl E2 în trusă;
– Comparator de masă max.22g;
– Utilaj tip macara hidraulică;
– Utilaj tip remorcă pentru cărat greutăți la punctul de reparare și verificare;
– Suprastructura pentru montarea utilajului tip macara pe un mijloc de transport;
– Termometru digital;
– Selector 8 canale;
– Termorezistență etalon;
– Termocuplu K, max.600;
– Stație calibrare pipete;
– Manometru cu piston și greutăți;
– Manometru cu piston și greutăți hidraulic;
– Echipament forte;
– laptopuri pentru activități de teren;
– Sistem antiefracție și supraveghere video.

Principiile laboratorului de etalonări METRON SERV sunt :
– Calitate – dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea eficacităţii propriului sistem de calitate.
– Profesionalism – competenţa tehnică, creşterea competivităţii personalului, integritatea laboratorului sunt doar câteva dintre elementele unui serviciu profesional.
– Independenţă – personalul laboratorului nu este supus nici unei presiuni interne sau externe privind luarea deciziilor asupra rezultatelor etalonărilor.
– Confidenţialitate – aplicarea unor politici şi proceduri care să asigure protecţia informaţiilor confidenţiale şi a drepturilor de proprietate ale clienţilor.