Laborator de metrologie

Regulament cu privire la protectia datelor cu caracter personal

 1. I.Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC METRON SERV SRL Focsani, str. Agriculturii nr.15, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale si la drepturile dumneavoastra privind aceasta prelucrare in conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor(“GDPR”) si legislatia nationala in vigoare.

Noi, societatea METRON SERV SRL, dorim sa va informam cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in legatura cu anumite operatiuni desfasurate de catre Societate.

In aceasta nota de informare va explicam modul in care are loc prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre SC METRON SERV SRL si in care ne asiguram ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate responsabil si in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care este aplicabila.

Aceasta nota contine informatii importante. Asadar va rugam sa acordati timpul necesar pentru a o citi in intregime si cu atentie sis a va asigurati ca o intelegeti pe deplin, intrucat dorim sa fie clar pentru dumneavoastra cum folosim datele dumneavoastra si modul in care le protejam.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1 Datele dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt date cu caracter personal obișnuite obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care aveau permisiunea de a face schimb de informații cu noi și pot include următoarele categorii de date:

 • nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; adresă de domiciliu / reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax; adresă de email;
 • contactul dvs. cu noi cum ar fi solicitarea unei oferte, un e-mail, sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar
 • date profesionale: angajator; poziţie.
 • opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice;
 • înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii);
 • date referitoare la serviciile prestate și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul serviciilor prestate dumneavoastră de la noi;

II.2   Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite atunci când, de exemplu:

 • Solicitati  serviciile noastre (etalonare, verificare metrologica, reparatii si intretinere aparatura de masura si control);
 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu serviciile prestate de catre firma noastra;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și în situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: instituții financiare bancare, furnizori servicii contabilitate, autorități sau instituții publice, notari, avocați, etc;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 • Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru.

În condiţiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar.

, III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți client al SC METRON SERV SRL Focsani prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • Executarea sau încheierea contractului cu dvs. De exemplu în vederea inițierii, desfășurării și finalizarii negocierilor pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC METRON SERV SRL Focsani, respectiv pentru preluarea, validarea, executarea şi facturarea serviciilor furnizate, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră SC METRON SERV SRL Focsani,. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC METRON SERV SRL Focsani

 • Facturare si relatii cu clientii-conformarea cu o cerinta legala imperativa pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC METRON SERV SRL Focsani în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare .

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC METRON SERV SRL Focsani de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile cerute.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC METRON SERV SRL Focsani de a asigura buna executare a serviciilor furnizate, precum și pentru a îmbunătății permanent activitatea firmei, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC METRON SERV SRL Focsani va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC METRON SERV SRL Focsani (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor SC METRON SERV SRL Focsani va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC METRON SERV SRL Focsani pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

 1. Cui vom divulga datele dumneavoastra cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC METRON SERV SRL Focsani poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC METRON SERV SRL Focsani în desfășurarea activității (de exemplu firme de curierat, etc), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;
 • Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 • Alte companii din grup – pentru motive legitime legate de activitatea noastră potrivit legislației aplicabile;
 • Autorități publice: la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă;
 • Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi, parteneri contractuali, furnizori de servicii ai noștri care acționeaza ca împuterniciți sau operatori asociați – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră, de ex: servicii de arhivare, contabilitate, depozitare, distrugere, supraveghere spațiii.
 • O agenție, executor judecătoresc sau instanță din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal;
 • în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea noastra, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unul dintre activele transferate – în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că acest contract dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC METRON SERV SRL Focsani nu pot fi transferate în afara României, doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Securitatea datelor cu caracter personal

Au fost implementate următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 • Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.
 • Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu se conformează politicilor privind protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane.
 • Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată.
 • Back-up-uri şi audituri de securitate. Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le păstrăm securizat pentru minimum șase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienţilor noştri şi ale altor persoane.
 • Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
 • Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Anonimizarea datelor. Respectând legea, anonimizăm / pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu se poată identifica persoanele la care acestea se referă.
 • Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm, în conformitate cu ce impune legea.

VIII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC METRON SERV SRL Focsani, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC METRON SERV SRL Focsani cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC METRON SERV SRL Focsani a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

 • vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,
 • ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
 • datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră,
 • transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 • dreptul la opoziție –aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care:
 • putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea sau
 • în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

 • dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

 

Dacă aveţi o nemulţumire cu preivire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe           Magheru, București, România;

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Fax:  +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Va rugam sa retineti:

 

 1. Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea ”Cum ne puteți contacta”, de mai sus, precum și formularul de asistență disponibil pe website-ul nostru metronserv.ro.
 2. Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.
 3. Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific  invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire
 4. În anumite situații s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.
 5. În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare

IX.Ce se poate intampla daca nu ne furnizati datele

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. În acest caz s-ar putea să nu putem să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 1. Modificari privitoare la nota de informare

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, de a îmbunătăți atunci când este necesar, practicile de protecţie a datelor și de a actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment, pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt în siguranță. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

 

CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora. Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

Datele noastre de contact:

Denumire completă: SC METRON SERV SRL

Adresă sediu social: Str. Agriculturii nr. 15, loc. Focsani, Jud. Vrancea

Număr de telefon: 0237623544

Adresă de email: office@ metronserv.ro

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal):

Prenume și Nume:

Adresă corespondență: Str. Agriculturii nr. 15, loc. Focsani, Jud. Vrancea

Adresă de email:

Nota noastră de informare este publică începând ……………………2018 și se aplică websiteului nostru: www.metronserv.ro și e-mail-ului nostru

 

SEMNIFICȚIA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE

Ce-i cu acest Regulament? Conform art.1(1) “RGDP “Prezentul regulament stabileste normele refritoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si normele referitoare la libera circulatie a datelor cu character personal.

Normele stabilite prin Regulament au forta juridical superioara reglementarilor nationale.

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

 

Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

 

Ce înseamnă operator de date cu caracter personal? Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Ce înseamnă persoană împuternicită? Persoana fizică sau juridică, autoritate sau alt organism care singur sau împreună cu altele decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

 

Ce înseamnă persoană vizată? Persoana vizată este persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

 

Care este Autoritatea de Supraveghere?

 

O autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii

METRON SERV SRL ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

 1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii (administrator, director general, director economic), fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola (dupa 3 introduceri gresite a parolei contul se blocheaza). Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;
 2. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;
 3. La intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;
 4. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
 5. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.

 

Sediul METRON SERV SRL este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.